iletisim@quidditchdernegi.org

Hakkımızda

Quidditch Derneği Hakkımızda

Hakkımızda

Posted By quidditchdernegi

Quidditch Derneği (QD), Türkiye’de quidditch’in gelişmesi ve yayılması için çalışmalar yapan bir dernektir.

Uluslararası Quidditch Birliği (IQA) üyesi olan Quidditch Derneği, Türkiye’deki tüm resmi takımların eşit şartlarda ve uluslararası standartlara uygun olarak mücadele etmesi için gerekli düzenlemeleri yapar.

Ayrımcılık, ırkçılık, cinsiyetçilik gibi konularda sıfır tolerans politikası izleyen dernek; demokratik ve katılımcı bir yönetim biçimini benimser ve bütün üyelerinden de bu ilkeler doğrultusunda davranmalarını bekler.

ODTÜ’de quidditch oynanmaya başlanmasının ardından Türkiye’nin birçok yerinden gelen ‘Ben de takım kurup quidditch oynamak istiyorum! Nasıl quidditch oynayabilirim?’ gibi quidditch ile ilgili takım veya topluluk kurma isteklerine cevap verebilmek, Türkiye’yi uluslararası turnuvalarda temsil edebilmek, ülkemizin dünya quidditch’i ile bağlantısını sağlayabilmek, Türkiye quidditch’ini geliştirebilmek ve böylelikle daha çok kitleye ulaşabilmek ve ülke çapında bir nevi federasyon görevi görmek amacıyla 2014 Kasım ayında Quidditch Derneği kurulmuştur.

Quidditch Derneği, Quidditch Yönetmeliği vasıtasıyla Türkiye’de quidditch sporunu yapmak isteyen takım ve toplulukların izlemesi gereken prosedürleri belirlemekte; Dernek Tüzüğü ile de bu sporun yönetimi ve denetlenmesinde yer almak isteyen bireylerin hak ve ödevlerinin altını çizmektedir.

Şu anda Türkiye’de Quidditch Derneği’ne bağlı resmi 16 takım bulunmaktadır. Bu takımlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi takımlar sayfasında bulabilirsiniz. Birçok takım da resmi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Bunların yanı sıra, Quidditch Derneği, quidditch’in resmi bir spor olarak tanınmasını ve bir federasyon olarak Türkiye’deki diğer spor dallarının yanında yer almasını sağlamaya çalışmaktadır. Toplumsal sorunlara hassasiyetle yaklaşan dernek, fırsat buldukça diğer STK’lar ve resmi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmakta ve sivil toplum bilincini yaymaya çalışmaktadır. Öte yandan kidditch vasıtasıyla 8-16 yaş aralığındaki çocuklara ulaşmakta ve bu yaştaki çocuklara sporu sevdirmekte ve cinsiyet ayrımcılığıyla mücadeleye küçük yaştan başlanmasını sağlamaktadır.